VBF 2019: Mong muốn cơ quan Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp

VOV.VN - “Vai trò và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI trong phát triển nhanh và bền vững”, là chủ đề của Diễn đàn VBF thường niên diễn ra sáng nay, 10/1.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên kỳ này có 3 phiên thảo luận chính, nhằm xác định những cơ hội và thách thức, kiến nghị giải pháp để phát triển nền kinh tế bền vững và thu hút đầu tư.

Cụ thể, phiên 1 sẽ thảo luận về cơ chế điều tiết cho sự bền vững của các nhóm công tác như đầu tư - thương mại, du lịch, thuế và hải quan.

Phiên 2 thảo luận về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của các nhóm công tác về nông nghiệp, điện và năng lượng.

Phiên 3 thảo luận về hạ tầng cơ sở cho sự đổi mới với sự tham gia của các nhóm công tác về thị trường vốn và ngân hàng, cơ sở hạ tầng, nguồn lực và giáo dục – đào tạo.

TS Vũ Tiến Lộc, đồng Chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. (Ảnh: KT)

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, trong thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc tạo lập một môi trường kinh doanh ổn định, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển. Môi trường kinh doanh của Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực, nhưng những chuyển biến này vẫn chưa đồng đều giữa các lĩnh vực. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng trong thời gian tới, Chính phủ và các bộ, ngành cần những nỗ lực thực chất và đồng bộ hơn nữa trong cải thiện môi trường kinh doanh.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên - VBF nhìn nhận: “Tôi kỳ vọng năm 2020 sẽ là một năm có những đột phá mới về cải cách thể chế kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính. Diễn đàn VBF lần này là cơ hội để các doanh nghiệp có thể kiến nghị với các cơ quan Chính phủ, cơ quan Đảng và Nhà nước nói chung về những nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Có thể nói, việc lắng nghe đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp là điểm sáng trong công tác điều hành của Chính phủ, nhưng giữa việc lắng nghe, tiếp thu với việc giải quyết vẫn còn khoảng cách, cho nên tôi rất hy vọng, năm 2020 chúng ta có bước chuyển trong lĩnh vực này, để làm sao cho các cơ quan của Chính phủ thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng, là cơ quan Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp”./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ - VBF 2019
Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ - VBF 2019

VOV.VN - Hôm nay, diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển bền vững”.

Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ - VBF 2019

Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ - VBF 2019

VOV.VN - Hôm nay, diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển bền vững”.

VBF 2019: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển DN
VBF 2019: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển DN

VOV.VN - Diễn đàn tập trung đề xuất giải pháp nhằm khơi dậy sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân; thu hút đầu tư…

VBF 2019: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển DN

VBF 2019: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển DN

VOV.VN - Diễn đàn tập trung đề xuất giải pháp nhằm khơi dậy sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân; thu hút đầu tư…

VBF 2019: Chính phủ ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững
VBF 2019: Chính phủ ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

VOV.VN - Phát triển nhanh, bền vững là chủ trương nhất quán, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam.

VBF 2019: Chính phủ ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

VBF 2019: Chính phủ ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

VOV.VN - Phát triển nhanh, bền vững là chủ trương nhất quán, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam.