VCCI hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp

VCCI hỗ trợ doanh nghiệp tại Thanh Hoá và Ninh Bình xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh  

Nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình trong thời gian tới, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh tại Thanh Hoá sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tái cấu trúc, bảo đảm phát triển bền vững; cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo kế hoạch, VCCI Chi nhánh tại Thanh Hoá hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh nhằm thực hiện tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Chi nhánh cũng triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là đào tạo quản trị kinh doanh cao cấp cho giám đốc, quản lý điều hành. Chi nhánh cũng tăng cường dự báo về biến đổi của môi trường kinh doanh. Từ đó đưa ra chỉ báo kịp thời cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có biện pháp giảm thiểu rủi ro và tiếp tục không thu phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Sau 10 năm thành lập số hội viên của VCCI Chi nhánh Thanh Hoá đã lên đến 755 doanh nghiệp ở Thanh Hoá và Ninh Bình. Số doanh nghiệp này đóng góp tới 80% tỷ trọng phát triển kinh tế hằng năm tại địa phương.

Trong những năm vừa qua Chi nhánh thường xuyên tổ chức các lớp học với các chuyên đề như quản lý doanh nghiệp, bồi dưỡng kế toán trưởng, kỹ năng đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên