Vi phạm quyền tác giả sẽ bị phạt tới 500 triệu đồng

Mức phạt này đối với các hành vi chép, trích ghép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu tác quyền.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo nghị định, sao chép, trích ghép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan sẽ bị phạt tiền từ 400-500 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị trên 500 triệu đồng.

Tùy thuộc vào giá trị hàng hóa vi phạm mà các hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền từ 500.000-500 triệu đồng. Hành vi phân phối dưới hình thức bán tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả bị xử phạt từ 500.000- 250 triệu đồng.

Trong trường hợp không xác định được giá trị hàng hóa vi phạm thì phạt tiền từ 10-90 triệu đồng. Hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả bị xử phạt từ 1-500 triệu đồng.

Hành vi sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan cũng bị xử phạt từ 1-500 triệu đồng.

Sau khi tạm giữ hàng hóa vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải tiến hành định giá làm căn cứ cho việc xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt đối với vi phạm hành chính theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm hành chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên