Việt Nam có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chế tạo và dịch vụ y tế

Đây là đánh giá của Giám đốc Trung tâm thông tin tình báo kinh tế của Ngân hàng Thương mại Siam, khu vực tư nhân của Thái Lan

Trung tâm thông tin tình báo kinh tế thuộc Ngân hàng Thương mại Siam (SCB) hối thúc khu vực tư nhân của Thái Lan tăng cường tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại ba nước Việt Nam- Lào-Campuchia và Myanmar. Mục đích của việc làm này nhằm giúp khu vực tư nhân của Thái Lan giữ vững thị phần trong bối cảnh đang có sự cạnh tranh quyết liệt từ các nước khác trong khu vực.

Kể từ năm 2000, Thái Lan là nước xuất khẩu hàng đầu tại thị trường Campuchia, Lào và Myanmar nhưng lại để mất vị trí cao tại Việt Nam do bị cạnh tranh mạnh. Hơn nữa, tuy đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thái Lan tăng tại Lào, nhưng lại sụt giảm ở Việt Nam và Campuchia.

Giám đốc Trung tâm thông tin tình báo kinh tế của Ngân hàng Thương mại Siam, ông Sethaput đánh giá, Hiệp định về Khu vực Thương mại Tự do ASEAN và Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ tạo điều kiện thuận lợi và mở ra cơ hội đầu tư nhiều hơn tại các thị trường trên. Việt Nam có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ y tế và sản xuất bia rượu./.

Viết bình luận