Vinachem tiếp tục lỗ gần 860 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vinachem đạt hơn 18.128 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Báo cáo của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC mới đây cho thấy, đã có các cơ sở kết luận ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Theo đó, tại thời điểm 30/6/2020, một số dự án của Vinachem như dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouan, Lào, hợp đồng với các bên liên quan đã dừng triển khai và đang thực hiện các thủ tục thanh lý; các dự án đầu tư Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám công suất 560.000 tấn/năm; Dự án Xây dựng công trình nhà máy sản xuất phân bón Diamon Photphat (DAP) số 2 và Dự án Mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc đã tạm bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng đến nay chưa được quyết toán dự án hoàn thành, hoạt động không hiệu quả.

Cùng với đó, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, CTCP DAP số 2 - Vinachem chưa xử lý hết các tồn tại theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Bộ Công Thương. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình không có khả năng thanh toán đầy đủ toàn bộ các khoản nợ vay và lãi vay đến hạn.

Cũng tại thời điểm trên, Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, CTCP DAP số 2 - Vinachem và Công ty CP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc, phản ánh nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn, lỗ lũy kế làm âm vốn chủ sở hữu.

Những sự kiện này cùng với một số vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu, dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem và Công ty CP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Báo cáo của kiểm toán của AASC cũng cho hay, không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về kế hoạch dòng tiền cho 12 tháng tới, cũng như các bằng chứng cho thấy các đơn vị nêu trên có khả năng trả nợ cho các khoản nợ đến hạn và đã quá hạn hay không.

“Kiểm toán không thể xác định liệu Báo cáo tài chính giữa niên của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty CP DAP số 2 - Vinachem và Công ty CP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc cho kỳ kế toán từ ngày 1/1 - 30/6/2020 đang được hợp nhất vào Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn, với giả định các đơn vị này sẽ tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không", Kiểm toán AASC nêu rõ.

Trong báo cáo, AASC cũng đã nhấn mạnh, một số khoản vay Ngân hàng của Vinachem đã quá hạn thanh toán. Trong đó, số dư nợ gốc quá hạn là 1.064,2 tỷ đồng và lãi quá hạn, lãi phạt chậm nộp tương ứng là 608,8 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám công suất 1.760 tấn ure/ngày (560.000 tấn ure/năm) đã tạm bàn giao Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình quản lý, vận hành từ năm 2012 nhưng chưa được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Nhiều doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vinachem, với dự án Nhà máy sản xuất Phân đạm từ than cám công suất 1.760 tấn ure/ngày, nợ ngắn hạn của công ty là 9.560,1 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 1.129,9 tỷ đồng; lỗ lũy kế là 6.506,3 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo phương án đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để Công ty TNHH Đạm Ninh Bình ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, trả nợ. Tuy nhiên, đến 30/6/2020, công ty này trong 6 tháng đầu năm 2020 lỗ 780,9 tỷ đồng, lỗ lũy kế đã vượt vốn chủ sở hữu 4.192,6 tỷ đồng.

Với Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, tại thời điểm 30/6/2020, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đang phản ánh tổng số nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 4.410,88 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 3.979,05 tỷ dồng, lớn hơn vốn góp của chủ sở hữu 1.209,58 tỷ đồng.

“Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục, vì Ban Tổng Giám đốc công ty tin tưởng rằng Công ty có thể cân đối được dòng tiền để thanh toán các khoản nợ khi đến hạn và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty”, báo cáo của Vinachem cho hay.

Với Công ty CP DAP số 2 – Vinachem, một số khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần của Công ty đã quá hạn thanh toán; trong đó, số dư nợ gốc quá hạn là 1.395,9 tỷ đồng và lãi quá hạn, lãi phạt chậm nộp tương ứng là 1.506,1 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản vay là các hợp đồng đảm bảo, tài sản hình thành từ vốn vay; trong đó có Dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP công suất 330.000 tấn/năm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện nay, chủ đầu tư đang thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án.

Như vậy, trong nửa đầu năm 2020, Vinachem đã lỗ gần 860 tỷ đồng. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 18.128 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, Vinachem thu lợi nhuận gộp 2.219,6 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ 2019.

Về doanh thu hoạt động tài chính, Vinachem đạt hơn 195 tỷ đồng, chỉ bằng 58% so với cùng kỳ, song chi phí tài chính lên tới 1.121 tỷ đồng; trong đó chi phí lãi vay hơn 1.000 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng ở mức 1.217 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 763 tỷ đồng. Điều này khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinachem âm gần 690 tỷ đồng; lỗ trước thuế 619 tỷ đồng; lỗ sau thuế tương ứng 796 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vinachem lập Ban chỉ đạo giải quyết tồn tại một số dự án
Vinachem lập Ban chỉ đạo giải quyết tồn tại một số dự án

VOV.VN - Ban chỉ đạo sẽ giải quyết các vấn đề tồn tại của dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc, dự án Nhà máy DAP số 2...

Vinachem lập Ban chỉ đạo giải quyết tồn tại một số dự án

Vinachem lập Ban chỉ đạo giải quyết tồn tại một số dự án

VOV.VN - Ban chỉ đạo sẽ giải quyết các vấn đề tồn tại của dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc, dự án Nhà máy DAP số 2...

Vinachem phải khẩn trương giải quyết dứt điểm 4 dự án yếu kém
Vinachem phải khẩn trương giải quyết dứt điểm 4 dự án yếu kém

VOV.VN - 4 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ triền miên ảnh hưởng rất lớn đến tổng thể tập đoàn, nếu không có giải pháp xử lý hiệu quả có thể dẫn tới phá sản.

Vinachem phải khẩn trương giải quyết dứt điểm 4 dự án yếu kém

Vinachem phải khẩn trương giải quyết dứt điểm 4 dự án yếu kém

VOV.VN - 4 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ triền miên ảnh hưởng rất lớn đến tổng thể tập đoàn, nếu không có giải pháp xử lý hiệu quả có thể dẫn tới phá sản.

Chuyển Vinachem và VNPT thành Công ty TNHH một thành viên
Chuyển Vinachem và VNPT thành Công ty TNHH một thành viên

Sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của 2 Tập đoàn trước khi chuyển đổi

Chuyển Vinachem và VNPT thành Công ty TNHH một thành viên

Chuyển Vinachem và VNPT thành Công ty TNHH một thành viên

Sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của 2 Tập đoàn trước khi chuyển đổi