Vốn đầu tư công cho “tam nông” ở Lai Châu còn thấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định điều này trong buổi làm việc tại tỉnh Lai Châu, ngày 14/3.

Hôm nay (14/3), Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2006 - 2011, tại Lai Châu.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Báo Lai Châu)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn giai đoạn 2006-2011 tại Lai Châu đã có hiệu quả. Tuy nhiên nguồn vốn đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Lai Châu còn thấp trong khi nhu cầu vốn rất lớn, Lai Châu cần phân tích cụ thể và nêu rõ những kiến nghị về những cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh.

Với tổng nguồn vốn hơn 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2006-2011, Lai Châu đã đầu tư có hiệu quả cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể, tỉnh đã xây dựng hơn 1.600 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa mới hơn 1.100 công trình thủy lợi, hơn 1.600 km kênh mương các loại đã đáp ứng nhu cầu nước nước cho trên 18.000 ha đất canh tác; cải tạo và đầu tư mới 208  km lưới điện, nâng tổng số 80% dân số trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện thắp sáng.... Qua đó, bộ mặt nông thôn ở Lai Châu có bước phát triển vượt bậc; đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ giảm nghèo trung bình mỗi năm từ 6 đến 7%. Riêng năm 2011, tỷ lệ giảm nghèo đạt 7,4%…

Tuy nhiên, hệ thống văn bản trong vấn đề này quá nhiều, tính ổn định chưa cao. Nội dung một số văn bản chưa rõ ràng. Nhiều chính sách về đầu tư công trong còn chung chung, chưa sát với thực tiễn cho từng vùng miền và khu vực; Nguồn vốn còn thấp trong khi nhu cầu vốn đầu tư cao; Trình độ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh còn thiếu và yếu, dẫn đến việc triển khai thực hiện các chính sách đầu tư công có lúc còn gặp nhiều lúng túng...

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh Lai Châu cần lưu ý đến việc duy tu, bảo dưỡng các dự án, công trình hạ tầng sau đầu tư để dự án, công trình phát huy hiệu quả. Đối với chương trình phát triển nông nghiệp, do nguồn vốn Trung Ương bố trí còn thấp, trong khi nhu cầu đầu tư lớn, Lai Châu cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, xung yếu để phân bổ, nên đầu tư nhiều cho phát triển giao thông và giảm nghèo cho người dân, từ đó mới nâng cao dân trí.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, như tăng mức bố trí vốn các dự án, có chính sách hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp lên Lai Châu đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nhất là lĩnh vực cung cấp giống cây trồng – vật nuôi và giống thủy sản; chương trình phát triển rừng, cây cao su, thủy điện… đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp và lựa chọn để đưa vào Nghị quyết giám sát của Quốc hội./.