VOV thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

VOV.VN - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An là đơn vị được lựa chọn để đấu giá tài sản là Quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và Kênh VOVGT bao gồm: VOVGT Hà Nội, VOVGT Hồ Chí Minh, VOVGT Mekong.

Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 9/8/2023 đã có Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-TNVN ngày 3/8/2023 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đấu giá khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và Kênh VOVGT bao gồm: VOVGT Hà Nội, VOVGT Hồ Chí Minh, VOVGT Mekong;

Căn cứ vào Hồ sơ năng lực của các đơn vị gửi về Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông tham gia;

Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông đã tiến hành mở hồ sơ và chấm điểm đối với các hồ sơ mà các đơn vị đấu giá gửi tham gia. Kết quả Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An là đơn vị được lựa chọn để đấu giá tài sản là Quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và Kênh VOVGT bao gồm: VOVGT Hà Nội, VOVGT Hồ Chí Minh, VOVGT Mekong.

Dưới đây là toàn văn Thông báo:

 

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”
Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam đấu giá quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và kênh VOVGTT.

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam đấu giá quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và kênh VOVGTT.

VOV AMS thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
VOV AMS thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

VOV.VN - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV AMS) vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền hợp tác sản xuất chương trình và độc quyền khai thác thương mại trên sóng VOV3 trong thời gian 03 năm (36 tháng).

VOV AMS thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

VOV AMS thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

VOV.VN - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV AMS) vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền hợp tác sản xuất chương trình và độc quyền khai thác thương mại trên sóng VOV3 trong thời gian 03 năm (36 tháng).

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

VOV.VN - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV AMS) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

VOV.VN - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV AMS) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.