Xây dựng hợp tác xã kiểu mới phải có tư duy mới về hợp tác xã

VOV.VN - Khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Sáng 6/12, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhấn mạnh: Trong điều kiện thị trường bất cân xứng như hiện nay, nếu không có hợp tác xã đứng ra thương thảo hợp đồng về tiêu thụ và về vật tư thì chỉ có thua thiệt cho người nông dân. Do đó, muốn xây dựng hợp tác xã kiểu mới phải có tư duy mới về hợp tác xã.

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định, việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đã được các địa phương quán triệt triển khai mạnh mẽ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã còn nhiều khó khăn, hạn chế. Phong trào hợp tác xã phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phát biểu tại Hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị, cần sớm triển khai hình thành hệ thống kiểm toán hợp tác xã cả nước; phấn đấu trên 50% hợp tác xã được tiếp cận về vốn; có chương trình hỗ trợ, xây dựng xuất xứ và thương hiệu hợp tác xã. Đồng thời, coi bền vững của nông thôn mới gắn với mô hình sản suất tập thể, hợp tác xã. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng quản lý vận hành khai thác phát hiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về hợp tác xã. Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất chính sách ưu đãi về thuế riêng cho Hợp tác xã để tạo điều kiện hỗ trợ hợp tác xã phát triển, xem xét quy định thuế thu nhập hợp tác xã bằng 70% so với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức diễn đàn, kết hợp xúc tiến cho hợp tác xã và có kế hoạch tăng cường năng lực, phát huy hiệu quả của Quỹ phát triển hợp tác xã.

“Cần có tư duy mới để phát triển hợp tác xã kiểu mới. Trong đó phải nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế hợp tác và hợp tác xã, nhất là trong nông nghiệp, việc này gắn chặt tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Thực chất là tổ chức lại sản xuất gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Cần làm cho người nông dân liên kết với nhau, trong điều kiện kinh tế thị trường để tăng sức mạnh. Trong điều kiện thị trường bất cân xứng như hiện nay không có hợp tác xã đứng ra trong việc thương thảo hợp đồng về tiêu thụ và về vật tư thì chỉ có thua thiệt cho người nông dân”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.

Trước đó, theo báo cáo tại hội nghị, đến nay, toàn quốc có hơn 19.000 hợp tác xã, thu hút trên 6 triệu thành viên tham gia, tăng 583 hợp tác xã so với năm 2013, các hợp tác xã kiểu mới nhiều nơi trở thành hạt nhân trong tổ chức sản xuất, thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề an sinh, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới. Đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GDP của cả nước khá ổn định, khoảng 4,0%.

Việc chuyển đổi hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012 được tiến hành đồng bộ trên toàn quốc. Một số địa phương đã hoàn thành dứt điểm việc chuyển đổi, đăng ký lại hợp tác xã như tại Ninh Thuận, Bình Phước, Đồng nai, Trà Vinh./.

Tin liên quan

Sớm giúp nông dân lập thêm hợp tác xã để tăng thu nhập
Sớm giúp nông dân lập thêm hợp tác xã để tăng thu nhập

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP HCM nêu rõ, cần phải giúp bà con nông dân tự thành lập hợp tác xã để tự cứu mình, nếu không sẽ bị kinh tế thị trường đào thải.

Sớm giúp nông dân lập thêm hợp tác xã để tăng thu nhập

Sớm giúp nông dân lập thêm hợp tác xã để tăng thu nhập

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP HCM nêu rõ, cần phải giúp bà con nông dân tự thành lập hợp tác xã để tự cứu mình, nếu không sẽ bị kinh tế thị trường đào thải.

Hợp tác xã kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình
Hợp tác xã kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho răng hợp tác xã (HTX) kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình.

Hợp tác xã kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình

Hợp tác xã kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho răng hợp tác xã (HTX) kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình.

Thí điểm mô hình liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã và hộ nông dân
Thí điểm mô hình liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã và hộ nông dân

VOV.VN - Mô hình liên kết tạo lập chuỗi sản xuất, tiêu thụ mía đường, lúa gạo và các sản phẩm nông sản an toàn.

Thí điểm mô hình liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã và hộ nông dân

Thí điểm mô hình liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã và hộ nông dân

VOV.VN - Mô hình liên kết tạo lập chuỗi sản xuất, tiêu thụ mía đường, lúa gạo và các sản phẩm nông sản an toàn.