Xử lý nghiêm cán bộ thuế không tiếp người nộp thuế

VOV.VN - Đó là một trong những chỉ đạo của tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trong chỉ thị gửi cơ quan thuế các cấp ngày 19-8.

Theo đó, lãnh đạo các cơ quan thuế chỉ đạo công chức thuế không được yêu cầu người nộp thuế cung cấp bất kỳ loại giấy tờ gì không có trong quy định. Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ thiếu thủ tục hoặc nội dung kê khai trong hồ sơ chưa đúng quy định, chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn cụ thể để người nộp thuế hoàn thiện.

Công chức hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ phải chịu trách nhiệm về nội dung hướng dẫn, không để người nộp thuế đi lại nhiều lần dù đã được hướng dẫn. Các công chức thuế nếu bỏ vị trí hoặc làm việc riêng trong thời gian phải trực, không tiếp và giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế phải được xử lý nghiêm./.