Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm nay sẽ vượt 44 tỷ USD

VOV.VN - Nếu tiếp tục giữ đà như tháng 11, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm nay sẽ đạt mục tiêu trên 47 tỷ USD, vượt hơn 5 tỷ USD so với mục tiêu Chính phủ giao.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, dưới sự chỉ đạo Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt Thủ tướng Chính phủ, ngành nông nghiệp với quyết tâm và nỗ lực cao đã đạt được những chỉ tiêu rất quan trọng trong đó có xuất khẩu nông sản, góp phần vào tăng trưởng của ngành trong năm nay.

Trong 11 tháng qua, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông lâm, thủy sản toàn ngành ước đạt gần 82,67 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu ước đạt gần 43,5 tỷ USD, tăng 14,2%.

Cụ thể, trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 4,2 tỷ USD, tăng 8,9% so với tháng 11 năm 2020 và tăng 5,8% so với tháng 10 năm nay. Tính chung 11 tháng, kim ngạch  xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 43,5 tỷ USD, tăng 14,2%. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chia sẻ, với kết quả này, thì mục tiêu xuất khẩu nông lâm, thủy sản của ngành nông nghiệp đặt ra với con số 44 tỷ USD trong năm nay là hoàn toàn đạt được và sẽ vượt mục tiêu khá cao.

Theo đó, nếu như giá trị xuất khẩu trong tháng 12 tiếp tục tăng như trong tháng 11 và đạt hơn 4 tỷ USD thì giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ vượt mục tiêu của Chính phủ giao là hơn 5 tỷ USD.

"Hết 11 tháng năm 2021, giá trị xuất khẩu đã đạt 43,48 tỷ USD. Tháng 11 đạt hơn 4,1 tỷ, nếu tiếp tục giữ đà như tháng 11, tháng 12 có thể đạt hơn 4 tỷ. Như vậy, chúng ta sẽ đạt mục tiêu trên 47 tỷ USD, vượt so với mục tiêu Chính phủ giao là hơn 5 tỷ USD. Đây là kết quả rất ấn tượng của nông nghiệp Việt Nam năm 2021. Chúng ta đã biết xuất khẩu của đầu tư nước ngoài (FDI) mang lại giá trị cho người dân ở mức độ nào, còn ở đây xuất khẩu nông sản là của nông dân, của doanh nghiệp và của trang trại. Việc này thực sự đưa lại kết quả cho quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, đồng thời đặt tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng của 2021-2025 tới đây" - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết./.

Tin liên quan

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 27% so với cùng kỳ
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 27% so với cùng kỳ

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm, thủy sản cả nước ước đạt trên 53,2 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 27% so với cùng kỳ

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 27% so với cùng kỳ

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm, thủy sản cả nước ước đạt trên 53,2 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản là điểm sáng khi tăng trưởng trong dịch Covid-19
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản là điểm sáng khi tăng trưởng trong dịch Covid-19

VOV.VN - Tốc độ tăng giá trị 3,84% thì tăng trưởng nông nghiệp lại đạt đỉnh cao mới trong bối cảnh đặc biệt khó khăn của dịch Covid-19, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 24,23 tỉ USD.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản là điểm sáng khi tăng trưởng trong dịch Covid-19

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản là điểm sáng khi tăng trưởng trong dịch Covid-19

VOV.VN - Tốc độ tăng giá trị 3,84% thì tăng trưởng nông nghiệp lại đạt đỉnh cao mới trong bối cảnh đặc biệt khó khăn của dịch Covid-19, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 24,23 tỉ USD.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng tăng hơn 30% so với cùng kỳ
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng tăng hơn 30% so với cùng kỳ

VOV.VN - Giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 1,75 tỷ USD; lâm sản chính 1,52 tỷ USD, thủy sản đạt 750 triệu USD và chăn nuôi đạt 41 triệu USD.         

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng tăng hơn 30% so với cùng kỳ

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng tăng hơn 30% so với cùng kỳ

VOV.VN - Giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 1,75 tỷ USD; lâm sản chính 1,52 tỷ USD, thủy sản đạt 750 triệu USD và chăn nuôi đạt 41 triệu USD.