Danh thơm là lẽ sống của kẻ sĩ
Danh thơm là lẽ sống của kẻ sĩ

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bằng tất cả dũng khí và mưu lược của một kẻ sĩ Bắc Hà đã phất lên ngọn cờ tiêu diệt bằng được sự tham nhũng, lộng quyền.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close