GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Đã hết thời lao động giá rẻ
Đã hết thời lao động giá rẻ

VOV.VN -Nếu Việt Nam vẫn tiếp tục sử dụng nhân công theo lối cũ, sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc dựa trên nhân công trình độ thấp sẽ mất lợi thế cạnh tranh.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close