GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Lịch các ngày nghỉ lễ năm 2019
Lịch các ngày nghỉ lễ năm 2019

Ngoài 10 ngày nghỉ chính thức theo Bộ Luật Lao động, dịp nghỉ lễ, Tết 2019 được kéo dài hơn do trùng với 14 ngày cuối tuần và hoán đổi.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close