GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Điều chỉnh quy hoạch vùng TP HCM
Điều chỉnh quy hoạch vùng TP HCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close