GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Ngành ngân hàng ngổn ngang trăm mối
Ngành ngân hàng ngổn ngang trăm mối

Sự ngổn ngang của lãi dự thu và nợ xấu gắn với chi phí trích lập dự phòng khiến lợi nhuận bị chia sẻ và cổ tức kém, dù ngân hàng vẫn tăng trưởng ấn tượng.

Nuôi gà đồi cho lợi nhuận cao
Nuôi gà đồi cho lợi nhuận cao

Với 1.000 con gà nuôi thả đồi, nếu thuận lợi và không bị dịch bệnh mức lợi nhuận có thể đạt khoảng 60 triệu đồng sau 4 tháng nuôi.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close