GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Cửa hàng đồng giá có dễ làm?
Cửa hàng đồng giá có dễ làm?

Mô hình cửa hàng đồng giá có lợi nhuận thường rất thấp và các nhà quản lý luôn hướng tới việc hưởng lợi từ quy mô bằng việc liên tục mở cửa hàng...

Vì sao người Việt từ bỏ kinh doanh?
Vì sao người Việt từ bỏ kinh doanh?

VOV.VN - Đa số người Việt Nam từ bỏ kinh doanh vì ‘lý do cá nhân’, trong khi đó ở các nước trên thế giới, lý do được đưa ra là vì ‘không có lợi nhuận’.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close