GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Lương "khủng" để hút nhân tài
Lương “khủng” để hút nhân tài

Nhằm thu hút nhân tài tạo đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kể từ năm nay TP HCM dùng ngân sách trả lương lên đến 150 triệu đồng/tháng...

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP