Thành phố giả
Thành phố giả

VOV.VN - “Cứ bóc cái nhãn Made in Vietnam đi ông thấy chưa, chữ loằng ngoằng thế này chắc là hàng Trung Quốc rồi”.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close