GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Facebook Messenger 'sập' tại Việt Nam
Facebook Messenger 'sập' tại Việt Nam

Trưa nay (4/11), nhiều người dùng báo cáo về việc Facebook Messenger không thể truy cập. Tình trạng này ảnh hưởng cả người dùng di động và máy tính.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close