Video: Thót tim trước cú nhảy khỏi vách đá dựng đứng cao 35m

 

 

Nguồn: Daily Mail