Texas và chuyện múc dầu tại vườn
Texas và chuyện múc dầu tại vườn

VOV.VN - Tuy trữ lượng không lớn, nhưng mỗi giếng có thể khai thác trung bình từ 30 đến 40 năm đã tạo ra sức hút lợi nhuận đối với các doanh nghiệp

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close