Doanh nghiệp vẫn còn lắm gian nan
Doanh nghiệp vẫn còn lắm gian nan

VOV.VN - Dù môi trường kinh doanh, khởi nghiệp đã có nhiều cải thiện, song vẫn còn nhiều rào cản, hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close