Đông lạnh rồi, yêu đi thôi
Đông lạnh rồi, yêu đi thôi

Sự thật là số lượng chuyện tình chớm nở vào mùa đông tỉ lệ thuận với số lượng chuyện tình tan vỡ vào mùa hạ. Nhưng em là cô gái mạnh mẽ, đâu sợ sự thật.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close