6 tháng đầu năm 2023, ngân sách nhà nước bội thu 71.200 tỷ đồng

VOV.VN - 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước tính 875.800 tỷ đồng, tổng chi NSNN ước tính 804.600 tỷ đồng; dự toán mức bội thu NSNN: 71.200 tỷ đồng.