9 bí thư, chủ tịch tỉnh, thành phố được điều động và bầu trong năm 2022
VOV.VN - Trong năm 2022, Bộ Chính trị điều động 4 bí thư tỉnh ủy và HĐND các địa phương bầu 5 chủ tịch UBND tỉnh.