Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 28,6% kế hoạch của năm 2023

VOV.VN - Theo số liệu từ Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm mới đạt 28,63% kế hoạch của năm 2023 và đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.