Quý 1/2023, ngân sách nhà nước bội thu 128.100 tỷ đồng
VOV.VN - Quý 1/2023, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước tính 491.500 tỷ đồng, tổng chi NSNN ước tính 363.400 tỷ đồng; dự toán mức bội thu NSNN: 128.100 tỷ đồng.