Chân dung ông Nguyễn Phú Cường - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai 2 khóa, trước khi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội