GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Đường sắt thêm tàu dịp lễ 30/4 -1/5
Đường sắt thêm tàu dịp lễ 30/4 -1/5

VOV.VN -Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong dịp lễ 30/4 -1/5 năm nay, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các đôi tàu để phục vụ hành khách.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close