GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Cảnh nóng trong phim đã được mở?
Cảnh nóng trong phim đã được mở?

VOV.VN - Thông tư ban hành qui chế thẩm định, phân loại phim như một sự nới lỏng khá mềm để các cảnh nóng trong phim có thể có biên độ rộng hơn.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close