GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Kiếm bộn tiền từ na 'khủng'
Kiếm bộn tiền từ na 'khủng'

Mỗi quả na lai ghép nặng hơn 1 kg được bán giá gấp 5 - 7 lần so với na truyền thống đang giúp các nhà vườn ở Lạng Sơn và Sơn La kiếm bộn tiền.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close