GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Trăn trở trên cánh đồng hoa Mỹ Tân
Trăn trở trên cánh đồng hoa Mỹ Tân

VOV.VN - Xã Mỹ Tân có trên 600 hộ dân phát triển nghề trồng hoa tập trung chủ yếu tại thôn Hồng Hà, với diện tích trên 90ha, trong đó 80% diện tích trồng hoa cúc.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP