GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Khai mạc năm du lịch quốc gia 2015
Khai mạc năm du lịch quốc gia 2015

VOV.VN -Đây là một sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, nhằm quảng bá hình ảnh con người Thanh Hóa một vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu tiềm năng du lịch.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close