GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Nắng nóng tiếp tục trên diện rộng
Nắng nóng tiếp tục trên diện rộng

VOV.VN - Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong một vài ngày tới.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close