Dệt may Việt Nam đang tụt hậu
Dệt may Việt Nam đang tụt hậu

Để đảm bảo đạt mục tiêu xuất khẩu năm 2017 đạt 28 tỷ USD, ngành dệt may Việt Nam phải giữ được tốc độ tăng trưởng trên 10%.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close