GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Tầm quan trọng của mây trong cuộc sống
Tầm quan trọng của mây trong cuộc sống

VOV.VN - Chủ đề Ngày Khí tượng thế giới 2017 là “Hiểu biết về mây” nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của mây trong điều tiết hệ thống khí hậu và dự báo thời tiết.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close