Ngày Tết có nên thắp hương liên tục?
Ngày Tết có nên thắp hương liên tục?

Việc thắp hương trong gia đình, ở đền, chùa vốn là truyền thống, tín ngưỡng của người dân. Nhiều gia đình 3 ngày Tết thắp hương liên tục, các chuyên gia nói gì?

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close