Mệt mỏi phận "ở rể"
Mệt mỏi phận “ở rể”

VOV.VN - Vì ở rể, nên tôi và gia đình vợ cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhưng tôi đành phải nín nhịn cho êm cửa êm nhà.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close