GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Bệnh hay gặp ở người làm báo
Bệnh hay gặp ở người làm báo

Nhà báo được người "ngoại đạo" nhìn nhận như những người ăn sung mặc sướng, quần là áo lượt. Tuy nhiên, người làm báo cũng mắc một số bệnh đặc trưng...

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close