Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 6 (tiết 2)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 6 (tiết 2)

Ở tiết này, các bạn học tìm hiểu về sự ảnh hưởng của văn hóa Pháp tới Việt Nam.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 6 (tiết 2)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 6 (tiết 1)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 6 (tiết 1)

Chúng ta cùng tìm hiểu về văn hóa Pháp trên đất Việt với phần giới thiệu một số công trình kiến trúc Pháp tại Việt Nam.  

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 6 (tiết 1)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 5 (tiết 4)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 5 (tiết 4)

Trong tiết này, các bạn sẽ được nghe đoạn văn: “Thơ mới và thi nhân Việt Nam” cũng như ôn lại những kiến thức đã học.  

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 5 (tiết 4)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 5 (tiết 3)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 5 (tiết 3)

Các bạn sẽ được nghe giới thiệu về một số nhà thơ tiêu biểu của phong trào thơ mới; đồng thời học một số kết cấu câu: “Chẳng là gì, chẳng còn gì”.  

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 5 (tiết 3)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 5 (tiết 2)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 5 (tiết 2)

 Ở tiết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số nhà thơ nổi tiếng của phong trào thơ mới.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 5 (tiết 2)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 4 (tiết 3)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 4 (tiết 3)

Trong tiết này, chúng ta sẽ nghe đoạn văn: “Nhã nhạc cung đình Huế- di sản văn hóa phi vật thể” và ôn lại nội dung của các bài học trước.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 4 (tiết 3)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 4 (tiết 1)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 4 (tiết 1)

Trong tiết này, chúng ta cùng tìm hiểu về Nhã nhạc cung đình Huế.  

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 4 (tiết 1)