Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 3 (tiết 2)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 3 (tiết 2)

Các bạn sẽ tìm hiểu về nét đẹp sinh hoạt văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 3 (tiết 2)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 3 (tiết 1)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 3 (tiết 1)

Trong tiết này, các bạn học về chủ đề “Cồng chiêng Tây Nguyên”.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 3 (tiết 1)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 2 (tiết 3)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 2 (tiết 3)

Trong tiết này, các bạn sẽ tìm hiểu về tục lệ uống rượu cần của đồng bào các dân tộc vùng cao trong các bữa tiệc tùng.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 2 (tiết 3)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 2 (tiết 1)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 2 (tiết 1)

Ở tiết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa các dân tộc vùng cao của Việt Nam.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 2 (tiết 1)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 1 (tiết 2)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 1 (tiết 2)

 Ở tiết này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cảnh sắc thiên nhiên của Sa Pa

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 1 (tiết 2)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 1 (tiết 1)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 1 (tiết 1)

Trong tiết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về địa danh du lịch Sa Pa của tỉnh Lào Cai

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 1 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 14 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 14 (tiết 3)

Trong tiết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khó khăn khi tiếp xúc với văn hóa mà người nhiều học sinh Việt Nam sang nước ngoài du học.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 14 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 14 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 14 (tiết 2)

 Chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự về cuộc sống và nghề nghiệp của minh tinh màn bạc Việt Trinh

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 14 (tiết 2)