Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 14 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 14 (tiết 1)

 Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng bàn luận về giá trị của sự khiêm tốn  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 14 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 13 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 13 (tiết 3)

 Chúng ta sẽ tìm hiểu về doanh nghiệp trẻ công nghệ thông tin Việt Nam tại Mỹ tên là Trung Dũng.  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 13 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 13 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 13 (tiết 2)

Chúng ta tiếp tục học về chủ đề “Hội nhập”với phần nghe về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 13 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 13 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 13 (tiết 1)

Chúng ta sẽ học về chủ đề “Hội nhập” với phần tìm hiểu việc vươn ra thế giới của Việt Nam

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 13 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 12 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 12 (tiết 2)

Chúng ta sẽ nghe câu chuyện “Gậy ông đập lưng ông” của chủ đề “Kinh tế

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 12 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 12 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 12 (tiết 1)

 ++ Chúng ta sẽ học về chủ đề “Kinh tế” có tên “Thằng Bờm”  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 12 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 3)

Trong tiết này, chúng ta tiếp tục học về chủ đề “Thể thao”.  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 2)

Tiếp tục học về chủ đề “Thể thao”, chúng ta tìm hiểu về những tiếc nuối “vàng” tại ASIAT 16.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 11 (tiết 2)