Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 7 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 7 (tiết 2)

Trong tiết này, chúng ta cùng nghe về vai trò của người thầy giáo với phần nhìn lại “Đạo thầy trò”.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 7 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 7 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 7 (tiết 1)

Trong tiết này, chúng ta học về chủ đề “Phong tục” với phần nghe “Việt Nam trong mắt người nước ngoài”.  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 7 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 6 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 6 (tiết 3)

Tiếp tục học chủ đề “Môi trường”, các bạn nghe phần “Vựa lúa Việt Nam có nguy cơ ngập”.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 6 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 6 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 6 (tiết 2)

Ở tiết này, các bạn tiếp tục học về chủ đề “Môi trường” với phần nghe “Đại dương có thể hết cá”.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 6 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 6 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 6 (tiết 1)

Trong tiết này, chúng ta học về chủ đề “Môi trường” với phần nghe câu chuyện “Con cóc là cậu ông trời”.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 6 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 5 (tiết 4)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 5 (tiết 4)

Trong tiết này, các bạn sẽ ôn luyện về chủ đề “Thành thị”.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 5 (tiết 4)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 5 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 5 (tiết 3)

Tiết này, các bạn sẽ ôn luyện về chủ đề “Nông thôn”  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 5 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 5 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 5 (tiết 1)

Trong tiết này, chúng ta cùng nhau ôn tập về chủ đề “Gia đình”.  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 5 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 4 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 4 (tiết 3)

Các bạn sẽ tìm hiểu về lối sống của người Sài Gòn vào ban đêm

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 4 (tiết 3)