Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 4 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 4 (tiết 2)

Chúng ta tiếp tục học về chủ đề “Thành thị” với phần tìm hiểu về lối sống của người dân Thủ đô

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 4 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 3 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 3 (tiết 3)

Trong tiết này, chúng ta học về “Nỗ lực cứu lúa trước mưa bão”.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 3 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 3 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 3 (tiết 2)

“Đô thị hóa nông thôn-hãy cẩn trọng!” là trọng tâm của tiết học này  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 3 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 3 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 3 (tiết 1)

Trong tiết này, các bạn học về chủ đề “Nông thôn” và tìm hiểu về sự tích “Con trâu”.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 3 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 2 (tiết 4)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 2 (tiết 4)

Các bạn sẽ tìm hiểu về truyền thống “Tự hào về con Hồng cháu Lạc” xung quanh chủ đề “Cộng đồng”

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 2 (tiết 4)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 2 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 2 (tiết 3)

Tại tiết này, các bạn sẽ học tiếp về chủ đề “Cộng đồng” với phần nghe “Cần nâng cao ý thức của người dân về Games online”  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 2 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 2 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 2 (tiết 2)

Chúng ta sẽ tiếp tục học về chủ đề “Cộng đồng” với phần nghe sự tích “Chim Quốc”

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 2 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 2 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 2 (tiết 1)

Ở tiết này, chúng ta sẽ học về chủ đề “Cộng đồng” với phần tìm hiểu về dân tộc Thái.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 2 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 1 (tiết 4)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 1 (tiết 4)

Trong tiết này, các bạn sẽ tiếp tục học về chủ đề “Gia đình” với phần nghe Nghệ sĩ ưu tú Anh Dũng, nguyên Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam tâm sự về những đau buồn mất mát khi người vợ yêu thương ra đi mãi mãi…

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 1 (tiết 4)