Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 13 (tiết 4)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 13 (tiết 4)

Chúng ta cùng tìm hiểu về cây đàn bầu Việt Nam khi hội nhập với thế giới.

Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 13 (tiết 4)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 13 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 13 (tiết 3)

Trong tiết này, chúng ta cùng tìm hiểu về GS-TS Toán học Ngô Bảo Châu.  

Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 13 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 13 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 13 (tiết 2)

 Ở tiết này, các bạn tiếp tục học về chủ đề “Hội nhập”  

Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 13 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 12 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 12 (tiết 3)

Trong tiết này, các bạn sẽ tìm hiểu thành ngữ “Bóc ngắn cắn dài”.

Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 12 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 12 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 12 (tiết 2)

Chúng ta cùng học về chủ đề “Kinh tế” với phần nghe cuộc phỏng vấn ông Trần Hoàng Ngân, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia Việt Nam.

Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 12 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 12 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 12 (tiết 1)

 Trong tiết này, các bạn sẽ học về chủ đề “Kinh tế”.

Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 12 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 11 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 11 (tiết 3)

Các bạn sẽ tiếp tục chủ đề “Thể thao” với phần nghe lời khuyên của các bác sĩ về lợi ích của việc đi bộ.

Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 11 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 11 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 11 (tiết 2)

Tiếp tục ôn tập chủ đề “Thể thao”, các bạn sẽ làm quen với vận động viên Kim Chi.

Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 11 (tiết 2)