Dành cho người lớn trình độ C1: Bài 4 (tiết 2)

Chúng ta sẽ học những từ ngữ xung quanh chuyện cười: Hội những người sợ vợ