Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 10 (tiết 4)

 Chúng ta sẽ một bài đọc ngắn về hậu quả của thiên tai và ôn lại kiến thức đã học từ những bài học trước.

Viết bình luận