Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 9 (tiết 3)

Trong tiết này, chúng ta sẽ học những từ vựng về chủ đề “Môi trường”