Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 9 (tiết 4)

Chúng ta sẽ tìm hiểu về nạn ô nhiễm môi trường và tác hại của ô nhiễm môi trường.