Dành cho trẻ em trình độ C1: Bài 2 (tiết 3)

 Trong tiết này, chúng ta sẽ nghe một câu chuyện vui “Cha nào con nấy” liên quan đến chủ đề “Cộng đồng”.